Bases posto de traballo brigada incendios 2020 - Concello de Lousame