Servizos Municipais - Concello de Lousame

Servizos Municipais

 • Secretaría
 • Oficinas Xerais
 • Urbanismo
 • Servizos Sociais
 • Muller e Igualdade
 • Xulgado de Paz
 • Oficina de Información Xuvenil (O.I.X.)
 • Técnico de Emprego
 • Ordenanzas Municipais
 • Punto de Información catastral
 • Servizo de Normalización Lingüística