Exposición: O Corpo de Cristo , XII Premio "Castelao" - Concello de Lousame