Modificación puntual núm. 1 do Concello de Lousame - Concello de Lousame