Dilixencia de corrección de erros: Decreto núm. 197/2019 - Concello de Lousame

Dilixencia de corrección de erros.

Decatados do erro padecido no Decreto núm. 197/2019 de data 09/04/2019, por medio da presente dilixencia corríxese o mesmo no seguinte sentido:

ONDE DÍ: <<.../...

MARÍA ÁNGELES VAQUERO BOQUETE

2019900000002 57

   

NURIA MÍGUEZ LAMEIRO

2019900000003 55

                 

.../...>> DEBE DICIR: <<.../...

MARÍA ÁNGELES VAQUERO BOQUETE

2019900000002 57

      SI      

 

NURIA MÍGUEZ LAMEIRO

2019900000003 55

      SI

 

.../...>>