TERMALISMO SOCIAL (balnearios) IMSERSO 2022 - Concello de Lousame

ESTÁ ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDES PARA O PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL DO IMSERSO.

REQUISITOS

 • Pensionista da Seguridade Social de xubilación, invalidez.
 • Pensionista de viuvez, con 55 anos ou mais.
 • Pensionista por outros conceptos ou beneficiario de prestacións ou subsidios de desemprego con 60 anos ou mais.
 • Ser persoa asegurada ou beneficiaria do Sistema da Seguridade Social español, con sesenta e cinco ou máis anos de idade.
 • Non padecer alteracións de comportamento, nin enfermidade infecto-contaxiosa.
 • Poder valerse por un mesmo para as actividades da vida diaria.
 • Precisar os tratamentos termais solicitados.
 • Acadar a puntuación necesaria para acceder aos balnearios.

SERVIZOS

 • Aloxamento e manutención en réxime de pensión completa.
 • Estancia de 12 días ou 10 días.
 • Tratamentos termais que comprenderán: recoñecemento médico ao ingresar, tratamento termal que prescriba o médico do balneario, seguimento médico do tratamento con informe final.
 • Póliza colectiva de seguro.

PRAZO DE SOLICITUDE

 • ATA o 31 DE DECEMBRO DE 2021: Quendas de febreiro-agosto 2022.
 • ATA 15 DE MAIO DE 2022: Quendas de setembro-decembro 2022

 INFORMACIÓN E SOLICITUDE: NOS SERVIZOS SOCIAIS DO CONCELLO