Perfil do Contratante - Concello de Lousame
mod_migasdepan_HOME
Concello
Publicacións
Publicacións
Publicacións

Publicacións

Contratación

Poñemos á súa disposición a información necesaria para poder licitar no noso Concello.

Para calquera dúbida, poden consultar na seguinte dirección:

Concello de Lousame

Departamento de Secretaría/Contratación

Teléfono: 981820494

 

A) Procedimientos publicados na Plataforma de Contratación do Sector Público do Estado (procedementos incoados tras a entrada en vigor da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público)

ACCESO Á PLATAFORMA

 

B) Procedimentos publicados na Plataforma de Contratos Públicos de Galicia (procedementos incoados antes da entrada en vigor da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público)

ACCESO Á PLATAFORMA

 

C) CONTRATOS MENORES

2018 (3T  4T)

2019 (1T  2T   3T   4T)

2020 (1T  2T  3T  4T)

2021 (1T  2T  3T  4T)