Canles - Concello de Lousame
mod_migasdepan_HOME
Turismo
Patrimonio
Arquitectura Popular
Patrimonio
Arquitectura Popular

Arquitectura Popular

Son conductos artificiais para leva-la auga a un sitio concreto, tanto para muiños, como para o rego de leiras ou tamén para as fábricas de papel, das que en Lousame hai varios exemplos. Habitualmente están moi deterioradas, salvo no caso dalgún muiño restaurado ou que aínda tivo algunha actividade recentemente.