Pontes - Concello de Lousame
mod_migasdepan_HOME
Turismo
Patrimonio
Arquitectura Popular
Patrimonio
Arquitectura Popular

Arquitectura Popular

Son construccións relacionadas coa auga que unen dous lugares separados por un río, unha corrente de auga ou un accidente do terreo. As pontes que temos en Lousame, son principalmente con estructura inferior abovedada, como por exemplo as que temos no río Vilacoba, no da Escabia ou no San Xusto.