Escola Municipal de Música - Concello de Lousame

Os usuarios teñen que ter satisfeita a taxa antes do día 15 de Decembro de 2017. O procedemento é igual que en calquera taxa de autoliquidación, como se fixo nos últimos tres anos.

  1. Pago da taxa na entidade bancaria.
  2. Presentación do xustificante de pago e anexo de autoliquidación no rexistro xeral do Concello de Lousame.