Convocatoria de axudas e subvencións a entidades sen ánimo de lucro do concello de Lousame 2017 - Concello de Lousame