Resultado definitivo equipo directivo Obradoiro de Emprego Lousame-Noia - Concello de Lousame