Bases de técnico centro de interpretación Minas de San Finx - Concello de Lousame