Lista dfinitiva de admitidos, tribunal e data proba PIL 2019 - Concello de Lousame