Anuncio e prego de alleamento de ben inmoble, Casa en Chousa - Camboño - Concello de Lousame