PROCESO DE SELECCIÓN: TRABALLADOR/A - ATENCIÓN A INFANCIA - Concello de Lousame

PUNTUACIÓNS OBTIDAS NO PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN/HA TRABALLADOR/A PARA COMPLETAR A FUTURA XORNADA REDUCIDA DA MEMBRO DO PERSOAL DE ATENCIÓN A INFANCIA