Decreto aprobación das bases Bolsa de Emprego para contratacións laborais de persoal XEROCULTOR/A - Concello de Lousame