Escola de Música Municipal de Lousame - Concello de Lousame