Pleno extraordinario e urxente do 19 de Outubro de 2018 - Concello de Lousame