Pleno ordinario de Xullo 2018 - Concello de Lousame