Sesión plenaria de marzo de 2018 - Concello de Lousame