Pleno extraordinario e urxente do 22-12-2017 - Concello de Lousame