PLENO EXTRAORDINARIO E URXENTE 27-11-2017 - Concello de Lousame