In-formación sobre trámite de subvencións da Deputación - Concello de Lousame