Relación provisional de persoas aspirantes admitidas e excluídas para participar na constitución dunha bolsa de emprego - Concello de Lousame

Relación provisional de persoas aspirantes admitidas e excluídas para participar na constitución dunha bolsa de emprego para contratación laboral temporal para a substitución do persoal laboral Xerocultores do Centro de Día.