Información sobre o período de reserva de praza no PAI de Lousame - Concello de Lousame