Curso monográfico de cerámica - Concello de Lousame