Teatro A Gaiola presenta: Feliz 1990 - Concello de Lousame