Doa Sangue Lousame 7 de Novembro - Concello de Lousame