Puntuación provisional de alumnos O.E. - Concello de Lousame