25-N: Día Internacional contra a violencia de xénero - Concello de Lousame