O CONCELLO DE LOUSAME RESULTOU BENEFICIARIO DUNHA SUBVENCIÓN DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA - Concello de Lousame

O CONCELLO DE LOUSAME RESULTOU BENEFICIARIO DUNHA SUBVENCIÓN DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA AO ABEIRO DA CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A CONCELLOS E ENTIDADES LOCAIS PARA CONTRATAR PERSOAL TÉCNICO PARA A ATENCIÓN DE MUSEOS E CENTROS MUSEÍSTICOS, DURANTE O ANO 2022