Concerto de Roi Casal. Nova data: 12 de outubro - Concello de Lousame